model retourformulier - Catch® horloges en knoopcel batterijen

Catch watch registered trademark
Logo Catch the time logo klein
winkelwagentje
Catch logo groot
Ga naar de inhoud

model retourformulier

Over Catch
  
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  

 • Aan
  Lelie trading / Catch
  Hogeweg 32
  6561 WC   Groesbeek
  e-mail
  +31(0)485517012
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :


  


 


—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 


— Naam/Namen consument(en)   


— Adres consument(en) : 
— IBAN Rekeningnummer: 


— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)   
— Datum(DD-MM-YYYY): 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Terug naar de inhoud